belastingrecht

Belastingrecht

Onder belastingrecht (of fiscaal recht) wordt verstaan het geheel aan regels over de heffing en de invordering van belastingen.

Het belastingrecht is onderdeel van het publiekrecht en wordt ook wel tot het bestuursrecht gerekend.
De uitvoering van de belastingwetten is opgedragen aan de belastingdienst.

De belastingdienst stelt de belastingaanslagen vast en int de belastingschulden.

De bekendste wetgeving betreft de Wet op de Inkomstenbelasting, de Wet op de Loonbelasting, de Wet op de Omzetbelasting en de Wet op de Vennootschapsbelasting. Dit zijn heffingswetten.

Daarnaast zijn er twee overkoepelende wetten, namelijk de Algemene Wet Bestuursrecht en de Algemene Wet inzake Rijksbelasting. Daarin staan algemene regels die voor de heffing van de rijksbelastingen gelden. Die regels gaan onder meer over de verplichting tot het doen van aangifte en tot het beantwoorden van vragen van de belastinginspecteur, de manier waarop en de termijn waarbinnen belastingaanslagen moeten worden opgelegd en hoe het binnen welke termijn een bezwaarschrift kan worden ingediend tegen een belastingaanslag.

De Belastingdienst maakt het misschien makkelijker maar niet leuker. Indien u als particulier of ondernemer een geschil hebt met de Belastingdienst kunt u op ons kantoor terecht. Indien we er in gesprek met de Belastingdienst niet uitkomt, kan een bezwaarschriftprocedure volgen.

Overzicht zaken die onder Belastingrecht vallen

Denk hierbij aan geschillen met de belastingdienst omtrent:

  • een te hoge aanslag
  • een onjuist waardering van vermogen
  • een onjuiste invordering

advies + brief: € 100,00
KW-advocaten kan u met al uw vragen en problemen van dienst zijn. Laat u door ons vrijblijvend adviseren! Klik hier om een afspraak te maken.

Gratis inloopspreekuur elke donderdag van 16.00 uur tot 18.00 uur
contact
close slider

Gratis inloopspreekuur elke donderdag van 16.00 uur tot 18.00 uur. U kunt met ons een afspraak maken telefonisch op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur en van 14.00 uur tot 17.30 uur: 073-6124111. Ook kunt u een afspraak per e-mail maken info@kw-advocaten.nl of met onderstaand formulier.

* verplicht veld