Bestuursrecht

Het Bestuursrecht (Administratief Recht) is het geheel van rechtsregels die de bestuurlijke bedrijvigheid beheersen van overheidsorganen die tot de uitvoerende macht behoren. Het Bestuursrecht beschrijft de regels waaraan de overheid zich moet houden bij het nemen van besluiten.

In het bestuursrecht staan besluiten van de overheid centraal. Het kan bijvoorbeeld gaan om een besluit waarbij een bestuursorgaan een subsidie of uitkering toekent of geheel of gedeeltelijk weigert, een vergunning intrekt of handhavend optreedt.

Het Belastingrecht is een speciaal onderdeel van het Bestuursrecht. Het Bestuursprocesrecht is een onderdeel van het Bestuursrecht. Het geeft de procedures aan om bezwaar te maken tegen een overheidsbesluit van een bestuursorgaan (zoals Burgemeester en Wethouders of UWV). Nadat een bestuursorgaan een besluit heeft genomen, kunt u daar meestal bezwaar tegen maken.
Als u het oneens bent met de beslissing op het bezwaar, kan daartegen in beroep worden gegaan bij de Rechtbank, sector Bestuursrecht. Daarna bestaat ook nog de mogelijkheid van hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep.

Het bestuursrecht is een woud van regelgeving en bestrijkt alle gebieden waar een burger met de overheid in aanraking komt, van vergunningen tot bestemmingsplan. Als u in uw belang wordt getroffen, kunnen wij u adviseren en zo nodig bijstaan, door een bezwaarschrift in te dienen, beroep bij de bestuursrechter in te stellen of schadevergoeding te vorderen.

Overzicht Bestuursrecht

Concreet gaat het om onderwerpen als:

  • bezwaar door een bezwaarschrift
  • beroep door een beroepschrift
  • bouwvergunningen
  • artikel 19-procedures
  • bestemmingsplanwijzigingen
  • sluitingsbevelen
  • handhavingsbesluiten (dwangsom, bestuursdwang, bestuurlijke boete)
  • onrechtmatige overheidsdaad
  • ambtenarenrecht

advies + brief: €100,00
KW-advocaten kan u met al uw vragen en problemen van dienst zijn. Laat u door ons vrijblijvend adviseren! Klik hier om een afspraak te maken.

Gratis inloopspreekuur elke donderdag van 16.00 uur tot 18.00 uur
contact
close slider

Gratis inloopspreekuur elke donderdag van 16.00 uur tot 18.00 uur. U kunt met ons een afspraak maken telefonisch op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur en van 14.00 uur tot 17.30 uur: 073-6124111. Ook kunt u een afspraak per e-mail maken info@kw-advocaten.nl of met onderstaand formulier.

* verplicht veld