Huurrecht

Het Huurrecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met de huurovereenkomst. De huurovereenkomst betreft de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, een zaak of gedeelte daarvan in gebruik te geven en de huurder zich verbindt tot betaling van de huur.

Bij huur denkt men aan de huur van een woning of van bedrijfsruimte, maar ook de huur van een auto of van apparatuur.

Voor de huurovereenkomst woonruimte en voor bedrijfsruimte gelden speciale wettelijke regels, waaronder huurbescherming en ontruimingsbescherming.

De verhuurder moet instaan voor gebreken en moet deze zo nodig verhelpen.

De huurder dient de huurprijs te voldoen en zich als een goed huurder gedragen.

Geschillen over de huur kunnen gaan over de beëindiging of opzegging van de huurrelatie of over wanprestatie / tekortkoming / huurachterstand.

Overzicht Huurrecht

Wij kunnen u adviseren en u bij de kantonrechter bijstaan bij problemen over:

 • opzegging van de huurovereenkomst
 • procedure beëindiging huurovereenkomst
 • de hoogte van de huurprijs
 • gebreken aan het gehuurde
 • een verhuisvergoeding
 • onderhoud van het gehuurde
 • oplevering en schade
 • afrekening servicekosten
 • burenconflicten
 • overlast en agressie
 • kort geding ontruiming

advies + brief: € 100,00
KW-advocaten kan u met al uw vragen en problemen van dienst zijn. Laat u door ons vrijblijvend adviseren! Klik hier om een afspraak te maken.

Gratis inloopspreekuur elke donderdag van 16.00 uur tot 18.00 uur
contact
close slider

Gratis inloopspreekuur elke donderdag van 16.00 uur tot 18.00 uur. U kunt met ons een afspraak maken telefonisch op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur en van 14.00 uur tot 17.30 uur: 073-6124111. Ook kunt u een afspraak per e-mail maken info@kw-advocaten.nl of met onderstaand formulier.

* verplicht veld