Sociale uitkeringen

Sociale uitkeringen

Sociale Uitkeringen of Zekerheid is in Nederland het publieke stelsel dat bedoeld is om inkomen en/of verzorging te garanderen voor natuurlijke personen ten tijde van pensioen, ziekte, arbeidsongeschiktheid, overlijden of werkloosheid.

Het Sociale Zekerheidsrecht regelt, als onderdeel van het Bestuursrecht, de rechten en verplichtingen van degenen die een rol hebben met betrekking tot sociale zekerheid, werkgevers, werknemers, werklozen, arbeidsongeschikten, ouderen en zelfstandigen.

Sociale zekerheid in Nederland bestaat uit werknemersverzekeringen, volksverzekeringen en sociale voorzieningen.
De werknemersverzekeringen en volksverzekeringen worden samen aangeduid als sociale verzekeringen.

De sociale voorzieningen worden uit de algemene middelen van het Rijk gefinancierd. Werknemersverzekeringen gelden alleen voor werknemers, bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.

Sociale verzekering en sociale voorzieningen gaan over uitkeringen van de UWV, de gemeente, de Sociale Verzekeringsbank, verzekeringsmaatschappijen en Pensioenfondsen. Die kunnen kunnen beslissingen nemen over de mate van arbeidsongeschiktheid, de hoogte bijstand, de werkloosheidsuitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, verzekeringsuitkeringen, persoonsgebonden budgetten e.d..
Die beslissingen zijn vaak heel ingrijpend en er staan grote financiële belangen op het spel.

Overzicht Sociale Uitkeringen

Het kan gaan om:

  • het arbeidongeschiktheidspercentage, de mate van arbeidsongeschiktheid
  • de hoogte van de arbeidsongeschiktheidsuitkering of ziektewetuitkering(WIA, WAO, IVA, WGA, Wajong, ZW) of de werkloosheidsuitkering (WW)
  • de duur van de uitkering
  • de verzekeringsuitkering
  • de wijziging van het arbeidongeschiktheidspercentage, de herbeoordeling of herkeuring van de arbeidsongeschiktheid
  • de terugvordering van de uitkering
  • de ambtshalve herziening of aanpassing van de uitkering
  • het recht op een Wajonguitkering
  • het recht op bijstand of WWB
  • de rechten en plichten volgens de Participatiewet

Wij kunnen uw rechten en aanspraken beoordelen en zo nodig voor u een bezwaarschrift indienen of beroep instellen tegen onjuiste beslissingen beslissingen.

advies + brief: €100,00
KW-advocaten kan u met al uw vragen en problemen van dienst zijn. Laat u door ons vrijblijvend adviseren! Klik hier om een afspraak te maken.

Gratis inloopspreekuur elke donderdag van 16.00 uur tot 18.00 uur
contact
close slider

Gratis inloopspreekuur elke donderdag van 16.00 uur tot 18.00 uur. U kunt met ons een afspraak maken telefonisch op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur en van 14.00 uur tot 17.30 uur: 073-6124111. Ook kunt u een afspraak per e-mail maken info@kw-advocaten.nl of met onderstaand formulier.

* verplicht veld