Ontwikkelingen rondom het corona-virus

Als gevolg van alle zeer ingrijpende ontwikkelingen door het corona-virus (COVID-19) kunnen juridische vragen of problemen ontstaan.

U kunt in financiële problemen komen die het nodig maken om nihil stelling van alimentatie te vragen of verlaging of vermindering van alimentatie. Er kunnen geschillen ontstaan over een huurovereenkomst, een arbeidsovereenkomst of beëindiging van andere overeenkomsten. U kunt een geschil krijgen met de bank of de belastingdienst. Er kan sprake zijn van schade door aansprakelijkheid.
Voor advies en rechtsbijstand kunt u bij ons terecht, in lopende of nieuwe rechtszaken, ook in kort geding als het om een spoedeisende kwestie gaat.

Naar aanleiding van de ontwikkelingen rondom het corona-virus (COVID-19) blijven wij onze voorzorgsmaatregelen nemen.

Wij volgen hierbij de adviezen van het RIVM, de overheid en van onze beroepsorganisatie de NOvA (Nederlandse Orde van Advocaten).

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de NOvA laten weten dat rechtshandhaving moet worden gezien als onderdeel van de categorie ‘noodzakelijke overheidsprocessen’.

Advocaten vallen onder de lijst met ‘vitale beroepen’ indien zij als advocaat betrokken zijn bij een vitaal proces binnen de rechtshandhaving.

Wij blijven onze advocatenpraktijk gewoon uitoefenen, zowel voor lopende- als voor nieuwe zaken.

Binnen het kader van de door ons getroffen maatregelen blijven wij u de toegankelijkheid, kwaliteit en service blijven bieden die u van ons gewend bent.

Gedurende de periode van corona-maatregelen communiceren wij bij voorkeur per telefoon, e-mail en post maar wij kunnen u indien nodig of gewenst ook gewoon op kantoor ontvangen.