Wij – Mr Jan Willem Weehuizen en Mr Tiemen Kouwenaar– zijn ons advocatenkantoor in 1986 gestart, nabij het station van Den Bosch. Op basis van een gedeelde visie en werkwijze zagen wij toen en zien wij nog steeds, dat onze cliënten behoefte hebben aan een kleinschalig en daardoor goed bereikbaar en aanspreekbaar advocatenkantoor; korte, duidelijke en snelle lijnen dus.

Wij voeren binnen ons kantoor voortdurend overleg omtrent de in onze praktijk spelende zaken, zodat er altijd op korte termijn een aanspreekpunt voor iedere cliënt aanwezig is. contact

dontshow homepage

Snel een afspraak, korte lijnen, efficiënt

Onze rechtsgebieden

rechtsgebieden

Personen- en familierecht

Het Personen- en Familierecht (boek 1 BW) is het onderdeel van het Privaatrecht dat zich bezighoudt met afstamming, geboorte, huwelijk en echtscheiding, partnerschap/samenleving…

rechtsgebieden

Arbeidsrecht

Het Arbeidsrecht is de tak van het Recht die de verhouding tussen een werkgever en een werknemer regelt. Een werknemer is iemand die…

Sociale uitkeringen
rechtsgebieden

Sociale uitkeringen

Sociale Uitkeringen of Zekerheid is in Nederland het publieke stelsel dat bedoeld is om inkomen en/of verzorging te garanderen voor natuurlijke personen ten…

rechtsgebieden

Strafrecht

Strafrecht is het geheel van rechtsregels waarin is vastgelegd welk gedrag strafwaardig wordt geacht, welke straffen op dit gedrag gesteld zijn en via…

rechtsgebieden

Kort geding

Een Kort geding is een versnelde civiele procedure voor spoedeisende zaken die naar hun aard snel beslist moeten worden. Een gewone rechtszaak (bodemprocedure)…

rechtsgebieden

Huurrecht

Het Huurrecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met de huurovereenkomst. De huurovereenkomst betreft de overeenkomst waarbij de ene…

rechtsgebieden

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid is een begrip uit het vermogensrecht, in het bijzonder het verbintenissenrecht, binnen het Burgerlijk Recht. Als iemand aansprakelijk is, moet hij verhaal…

rechtsgebieden

Contractenrecht

Het overeenkomstenrecht of contractenrecht is het deel van het recht dat overeenkomsten betreft. Het overeenkomstenrecht houdt zich bezig met zaken als de duur…

rechtsgebieden

Erfrecht

Het Erfrecht regelt de erfopvolging, dat wil zeggen regelt wat er gebeurt met bezittingen en schulden van iemand als die overlijdt. In de…

rechtsgebieden

Bestuursrecht

Het Bestuursrecht (Administratief Recht) is het geheel van rechtsregels die de bestuurlijke bedrijvigheid beheersen van overheidsorganen die tot de uitvoerende macht behoren. Het…

bouwrecht
rechtsgebieden

Bouwrecht

Bouwrecht is het geheel van rechtsregels in Nederland, die tot doel hebben om bouwprocessen te regelen en te waarborgen. Bouwrechtelijke bepalingen zijn deels…

rechtsgebieden

Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht is een onderdeel van het privaatrecht, dat zich bezig houdt met rechtspersonen en dan toegespitst op bedrijven met winstoogmerk, dus ondernemingen.…

belastingrecht
rechtsgebieden

Belastingrecht

Onder belastingrecht (of fiscaal recht) wordt verstaan het geheel aan regels over de heffing en de invordering van belastingen. Het belastingrecht is onderdeel…

contact
close slider

Gratis inloopspreekuur elke donderdag van 16.00 uur tot 18.00 uur. U kunt met ons een afspraak maken telefonisch op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur en van 14.00 uur tot 17.30 uur: 073-6124111. Ook kunt u een afspraak per e-mail maken info@kw-advocaten.nl of met onderstaand formulier.

* verplicht veld