Skip to content Skip to footer

Strafrecht

Strafrecht is het geheel van rechtsregels waarin is vastgelegd welk gedrag strafwaardig wordt geacht, welke straffen op dit gedrag gesteld zijn en via welke weg strafoplegging gerealiseerd kan worden. Strafrecht betreft dus het sanctioneren van bepaald gedrag (handelen of nalaten). In het Strafrecht staat de verdachte centraal. De verdachte wordt vervolgd door de Officier van Justitie (het Openbaar Ministerie, het Arrondissementsparket). De Strafrechter oordeelt als Meervoudige Kamer of als Enkelvoudige Kamer, in eerste aanleg. Bij een veroordeling van de verdachte staat hoger beroep open bij het Gerechtshof en cassatieberoep bij de Hoge Raad der Nederlanden.

Wat moet u doen als u verdachte bent? U heeft dan rechtsbijstand nodig en die kunnen wij u geven. U bent gedagvaard bij de strafrechter of bent opgeroepen of aangehouden door de politie. U kunt te maken krijgen met een strafrechtelijke verdenking van een (economisch) delict. Wij kunnen u bijstaan als u wordt aangehouden of opgeroepen door de politie. Op de zitting van de Rechtbank kunt u door ons worden bijgestaan. Hoe kunt u vervolging voorkomen of u op de zitting een zo goed mogelijk resultaat krijgen. Er kan sprake zijn van samenhang met andere rechtsgebieden zoals arbeidsrecht, ontslag, contractenrecht en schaderecht.

OVERZICHT STRAFRECHT
Het kan gaan om:

  • een zitting bij de politierechter
  • een oproep voor een officierszitting
  • een zitting van de Meervoudige Kamer van de Rechtbank een hoger beroep bij het Gerechtshof.
  • het opvragen van het proces-verbaal.
  • Vaak komt u in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand.

In overleg vast tariefafspraak. Ook op verwijzing Juridisch loket met toevoeging of met toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand.

Strafrecht - Kouwenaar & Weehuizen advocaten Den Bosch