Skip to content Skip to footer

Kort geding

Een Kort geding is een versnelde civiele procedure voor spoedeisende zaken die naar hun aard snel beslist moeten worden.

Een gewone rechtszaak (bodemprocedure) duurt langer omdat er eerst een schriftelijke behandeling plaatsvindt en partijen de gelegenheid hebben na de schriftelijke en mondelinge behandeling deskundigen of getuigen te laten horen.

Zaken die naar hun aard spoedeisend zijn, zijn bijvoorbeeld een vordering voorschot schadevergoeding, straat-/contactverbod, betaling loon, verbod tot publicatie, afgifte minderjarige, voorschot schadevergoeding, bevel aan de verzekeraar om een noodzakelijke medische ingreep te betalen, ontruiming van een gehuurde woning of bedrijfsruimte, (her)aansluiting op het energienet, tot afgifte eigendommen, opheffing gelegd beslag enz..

U hoeft niet maar af te wachten wat de andere partij doet of nalaat. In alle zaken waarin u spoedeisend belang heeft om snel te beschikken over een uitspraak van de Rechter, kan in kort geding een voorlopige voorziening, zo nodig met dwangsommen gevraagd worden.

OVERZICHT KORT GEDING
Denk aan:

  • loonvordering
  • inbreuk op intellectuele eigendom
  • nakoming van een aannemingsovereenkomst
  • een straat-/contactverbod
  • een verbod om inbreuk te maken op uw (eigendoms)rechten
  • een bevel om iets te doen, te leveren, te repareren of na te laten
  • een vordering tot ontruiming
  • incasso van een onbetwiste geldvordering
  • een voorschot op schadevergoeding.
  • Ook is het mogelijk om in letselschadezaken een spoedprocedure of deelgeschil te starten, zodat de schade of een voorschot op de schade snel geregeld kan worden.

In overleg vast tariefafspraak. Ook op verwijzing Juridisch loket met toevoeging of met toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand.

Kort geding - Kouwenaar & Weehuizen advocaten Den Bosch