Skip to content Skip to footer

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid is een begrip uit het vermogensrecht, in het bijzonder het verbintenissenrecht, binnen het Burgerlijk Recht. Als iemand aansprakelijk is, moet hij verhaal op zijn vermogen ter voldoening van één of meer verbintenissen accepteren, ook wanneer hij de verbintenis niet tot stand heeft gebracht.

Aansprakelijkheid moet worden onderscheiden van draagplicht. Dat iemand aansprakelijk is, wil nog niet zeggen dat de verbintenis uiteindelijk ook daadwerkelijk ten laste van zijn vermogen moet komen.

Aansprakelijkheid zal met zich meebrengen dat er een verplichting bestaat tot herstel of compensatie/vergoeding van geleden schade.

Er is sprake van contractuele aansprakelijkheid als een wederpartij niet doet/presteert wat was afgesproken.
Aansprakelijkheid die niet voortvloeit uit een overeenkomst maar uit de Wet, wordt wettelijke aansprakelijkheid genoemd. Hierbij moet vooral gedacht worden aan aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad.

Van een onrechtmatige daad is sprake wanneer iemand door een handelen of nalaten op onwettige of onbehoorlijke wijze een ander schade toebrengt. Dit kan leiden tot een verplichting tot het betalen van schadevergoeding.

Bij een onrechtmatige daad kan gedacht worden aan verkeersaansprakelijkheid en aan andere wijzen van het veroorzaken van het veroorzaken van schade door onzorgvuldig of strafbaar gedrag, zoals belediging, mishandeling en vernieling.

OVERZICHT AANSPRAKELIJKHEID
Denk aan:

  • schade in het verkeer
  • schade op het werk
  • schade bij een verbouwing
  • schade door een strafbaar feit, zoals mishandeling of belediging
  • schade op vakantie
  • schade aan eigendommen
  • schade door te late levering of nakoming
  • schade en de verzekeringsmaatschappij

In overleg vast tariefafspraak. Ook op verwijzing Juridisch loket met toevoeging of met toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand.