Skip to content Skip to footer

Erfrecht

Het Erfrecht regelt de erfopvolging, dat wil zeggen regelt wat er gebeurt met bezittingen en schulden van iemand als die overlijdt.

In de Wet is geregeld wie erfgenaam zijn, achtereenvolgens:

 1. de partner (in huwelijk of geregistreerd partnerschap) en de kinderen;
 2. de ouders, broers, zusters;
 3. de grootouders;
 4. de overgrootouders.

Bij testament kan het wettelijk stelsel worden doorbroken. Door het maken van een testament kunnen kinderen niet geheel worden onterfd omdat zij aanspraken kunnen maken op een zogenaamd legitieme portie.

OVERZICHT ERFRECHT
Hierbij gaat het om:

 • de uitleg van het testament
 • uw aanspraak op het erfdeel
 • de eerlijke verdeling van de nalatenschap
 • de rechten van legitimarissen
 • het inroepen en de berekening van de legitieme portie
 • de beoordelingen en inbreng van schenkingen
 • de betwisting of vernietiging van het testament
 • problemen met de onverdeelde boedel
 • de waarde van het vruchtgebruik.

In overleg vast tariefafspraak. Ook op verwijzing Juridisch loket met toevoeging of met toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand.

Erfrecht - Kouwenaar & Weehuizen advocaten Den Bosch