Skip to content Skip to footer

Personen- en Familierecht

Het Personen- en Familierecht (boek 1 BW) is het onderdeel van het Privaatrecht dat zich bezighoudt met afstamming, geboorte, huwelijk en echtscheiding, partnerschap/samenleving en in verband met de hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen. Conflicten in de familiaire sfeer kunnen heftige emoties met zich meebrengen. Ook financieel kan een familierechtelijke kwestie ingrijpend zijn.

Met begrip voor het grote gewicht dat een dergelijk conflict emotioneel en financieel voor u heeft, kunnen wij uitkomst bieden. Het Personen- en Familierecht is het onderdeel van het Burgerlijk Recht dat zich bezig houdt met afstamming, geboorte, huwelijk en echtscheiding en andere zaken.

OVERZICHT PERSONEN- EN FAMILIERECHT
Waar het concreet om kan gaan:

 • de echtscheidingsprocedure
 • voorlopige voorzieningen
 • mediation
 • alimentatie
 • huwelijkse voorwaarden
 • boedelscheiding
 • samenlevingsvormen
 • geregistreerd partnerschap
 • het opstellen van een ouderschapsplan
 • co-ouderschap
 • ouderlijk gezag
 • omgangsregeling/zorgregeling
 • ondertoezichtstelling (ots) en uithuisplaatsing
 • voor- en achternaamsrecht
 • afstamming, ouderschap, vaderschap en erkenning
 • adoptie
 • erfrecht
 • curatele, bewind en mentorschap
 • het gebruiksrecht van de woning

In overleg vast tariefafspraak. Ook op verwijzing Juridisch loket met toevoeging of met toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand.

Personen- en Familierecht - Kouwenaar & Weehuizen advocaten Den Bosch