Skip to content Skip to footer

Kosten

Kouwenaar & Weehuizen advocaten werkt met scherpe en passende tarieven. Voor korte en oriënterende gesprekken en adviezen brengen wij geen kosten in rekening. Bij de eerste contacten met u zullen wij u duidelijkheid geven wat voor eventuele kosten u kunt verwachten. Het is ook mogelijk om hier vaste afspraken voor te maken. Na telefonisch overleg of meteen via de secretaresse kunt u een afspraak maken voor een oriënterend gesprek op kantoor.

GRATIS VRIJBLIJVEND ADVIESGESPREK

Aansluitend op een oriënterend adviesgesprek kunnen wij voor u in eenvoudige kwesties met beperkt financieel belang een brief opstellen, die door u of ons kan worden verzonden aan een tegenpartij of instantie. Zo kunnen we voor u proberen een snel resultaat te bereiken tegen een laag tarief van € 250,00, exclusief btw. Ook met toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand.

TARIEVEN EN KOSTEN

Wat we voor onze dienstverlening in rekening brengen, moet vallen binnen de norm waar voor je geld.


De hoogte van ons honorarium bespreken wij in het eerste gesprek met u. In overleg hanteren wij een vaste tariefafspraak. Ons uurtarief varieert van € 125,00 tot € 245,00, afhankelijk van de aard en het belang van de zaak. Het uurtarief is exclusief BTW, vaste kantoorkosten en voor u te maken kosten zoals deurwaarderskosten en griffierecht.

Afhankelijk van de aard en het belang van de zaak kunnen wij ook een scherp vast totaaltarief met u afspreken en een afspraak maken omtrent de verdeling van de te vorderen proceskostenveroordeling.

In zaken bij de sector Kanton hanteren wij in de regel een verlaagd tarief van € 125,00 per uur.

JURIDISCH LOKET
Particulieren – en soms ondernemers – kunnen afhankelijk van hun inkomen/omzet en vermogen in aanmerking komen voor zogenaamde kosteloze rechtsbijstand. Daarvoor kunt u rechtstreeks bij ons advies vragen. Ook het Juridisch Loket geeft hiervoor verwijzingen. We vragen dan voor u een toevoeging (gefinancierde rechtsbijstand) aan bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen is dan alleen een eigen bijdrage verschuldigd en, de kosten van sommige verschotten zoals uittreksels en een deel van het griffierecht. Hierover geven wij vrijblijvend informatie en advies.