Skip to content Skip to footer

Arbeidsrecht

Het Arbeidsrecht is de tak van het Recht die de verhouding tussen een werkgever en een werknemer regelt.

Een werknemer is iemand die zich er contractueel, dat wil zeggen door middel van een arbeidsovereenkomst, toe verbindt, onder het gezag van de werkgever te werken in ruil voor een loon.

Het Arbeidsrecht valt uiteen in het individueel en het collectief Arbeidsrecht en vormt een integraal onderdeel van het Sociaal Recht.

Wij kunnen u bijstaan bij ieder arbeidsrechtelijk conflict, zoals schorsing / op non-actief stelling, ontslag (op staande voet), ontbinding arbeidsovereenkomst, vaststellingsovereenkomst, loonvordering, vordering transitievergoeding of billijke vergoeding.

OVERZICHT ARBEIDSRECHT
Waar het concreet om kan gaan:

 • ontslagprocedures via UWV of de Kantonrechter
 • ontslag op staande voet
 • einde arbeidsovereenkomst door een vaststellingsovereenkomst
 • schadevergoeding
 • loonvorderingen
 • letsel tijdens het werk
 • veranderingen door reorganisaties en herstructureringen
 • kennelijk onredelijk ontslag
 • problemen met de werkloosheidsuitkering
 • een concurrentiebeding of boetebeding
 • pensioenrechten
 • gevolgen van fusies
 • overgang van onderneming
 • rechtspositie en medezeggenschapsproblemen
 • freelance- en oproepcontracten, nul-urencontracten
 • ziekte, re-integratie en daarmee samenhangende problemen
 • CAO kwesties
Arbeidsrecht - Kouwenaar & Weehuizen advocaten Den Bosch